นั่งเครื่องบินครั้งแรกคนเดียวต้องรู้ เตรียมเอกสารเดินทางอะไรบ้าง

นั่งเครื่องบินครั้งแรกคนเดียวต้องรู้ เตรียมเอกสารเดินทางอะไรบ้าง

March 27, 2023 0 By Katie

รวมข้อควรรู้สำหรับคนเที่ยวคนเดียวครั้งแรก

การเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น สามารถเดินทางข้ามประเทศในเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยเครื่องบิน ทำให้การท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่การเดินทางด้วยเครื่องบินมีกฎระเบียบที่ต้องให้ความสำคัญ คนที่เดินทางคนเดียวครั้งแรกด้วยเครื่องบินจึงมีความกังวลหลายอย่าง ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวครั้งแรกนี้จึงเป็นแนวทางให้คนที่กำลังจะเที่ยวคนเดียว เที่ยวแบบไร้คู่คลายความกังวล รวมถึงรู้เอกสารที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยว ช่วยให้การเดินทางราบรื่นมากยิ่งขึ้น

วิธีการจองตั๋วและการขึ้นเครื่องบิน

ก่อนการบินต้องจองตั๋วเครื่องบินก่อน การจองตั๋วเครื่องบินทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศแนะนำให้จองล่วงหน้าหลายเดือนจะได้ราคาตั๋วที่ถูกกว่าการจองแล้วบินเลย สามารถจองได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สายการบิน แต่การจองในเว็บจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบราคาเองได้ และมีโอกาสได้ตั๋วที่ราคาถูกกว่าด้วย

การเตรียมตัวก่อนเดินทางต่างประเทศคนเดียว

การจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์สายการบิน

 • เข้าสู่หน้าเว็บไซต์สายการบิน
 • เลือกสนามบินต้นทางและปลายทาง วันที่ต้องการบิน และจำนวนผู้โดยสาร
 • เปรียบเทียบราคาบินในแต่ละวัน เมื่อได้วันที่ราคาพอใจแล้วให้กดเลือกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 • เลือกสายการบินและเวลาบินตามต้องการ
 • ชำระเงิน แนะนำให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อความสะดวก และง่ายต่อการขอเงินคืนหากไฟลต์บินมีปัญหา

หลังจากจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยก็ต้องเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินในวันและเวลาที่ทำการจองเครื่องบินเอาไว้ โดยมีวิธีการขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

การขึ้นเครื่องบิน

 • ไปถึงสนามบินก่อนเวลาขึ้นเครื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง แต่เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินควรไปถึงก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • เช็กอินที่หน้าเคาน์เตอร์สายการบิน ขั้นตอนนี้จะมีการชั่งน้ำหนักกระเป๋า โหลดกระเป๋าไว้ใต้เครื่อง และรับบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass)
 • เดินเข้าไปรอที่เกตสำหรับขึ้นเครื่อง ระหว่างทางจะมีการตรวจใบหน้า สัมภาระ และการตรวจคนออกนอกเมือง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ จะมีป้ายบอกทางกำกับไว้
 • เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่อง พนักงานประจำเครื่องจะเปิดประตูเครื่อง ให้เข้าไปนั่งยังที่นั่งที่ทำการจองเอาไว้
 • คาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย เมื่อเครื่อง Take Off หรือช่วงที่เครื่องบินกำลังจะบินขึ้นให้ปิดสัญญาณเครื่องมือสื่อสาร พนักงานบนเครื่องจะให้คำแนะนำส่วนนี้เพื่อความปลอดภัย
 • เมื่อใกล้ถึงที่หมายจะมีใบให้กรอกสำหรับเข้าเมือง ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับยื่นให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • ออกจากสนามบินและเริ่มทริปได้เลย

การนั่งเครื่องบินครั้งแรกอาจจะตื่นเต้น แต่ลองดูสักครั้ง ศึกษาข้อควรรู้ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ครั้งต่อไปจะง่ายเอง หากมีหลักฐานการเดินทางครบถ้วน โอกาสที่จะไม่ผ่านตม. มีน้อยมาก เตรียมตัวให้พร้อมและเตรียมเอกสารให้ครบ เที่ยวต่างประเทศคนเดียวได้อย่างสบายใจ

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง

เอกสารในการเดินทางต่างประเทศ

เรื่องของเอกสารมีความสำคัญมาก เพราะหากเอกสารการเดินทางไม่ครบ การเข้าถึงประเทศปลายทางจะยุ่งยากมากขึ้น บางครั้งอาจจะถูกส่งกลับมายังประเทศไทยได้เลย เอกสารที่ควรเตรียมเพื่อยื่นให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางมีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport)

พาสปอร์ตเป็นสิ่งที่ต้องมีในการเดินทางออกนอกประเทศทุกครั้ง ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบพาสปอร์ตทุกครั้ง ในพาสปอร์ตควรมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 1 หน้าก่อนออกเดินทาง และพาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุภายในระยะเวลา 6 เดือน

 • วีซ่า (Visa)

วีซ่าเป็นเอกสารที่มีการตรวจลงตรา เพื่ออนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าสู่ประเทศได้ ซึ่งวีซ่าจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ บางประเทศที่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ใช้วีซ่าจะเรียกว่าประเทศฟรีวีซ่า เป็นประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ เช่น ประเทศในแถบอาเซียนทั้งหมด ประเทศบราซิล ประเทศอาร์เจนติน่า ระยะเวลาฟรีวีซ่าจะแตกต่างกัน ตั้งแต่ 30 – 90 วัน ควรศึกษาก่อนออกเดินทาง

 • ใบจองที่พัก

การเดินทางไปเที่ยวต้องมีที่พักรับรอง เพื่อยืนยันว่าไปเที่ยวจริง หากไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ ควรมีการเขียนระบุที่อยู่อย่างชัดเจน สำหรับยื่นให้ตม. ดูในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

 • ตั๋วเครื่องบินขากลับ

การเดินทางไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งมีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน มีตั๋วขาไปถึงประเทศปลายทางแล้วจึงต้องมีตั๋วบินขากลับด้วย เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีการอยู่เกินกว่าที่วีซ่ากำหนดแน่นอน ยกเว้นประเทศที่อยู่นานได้ บางคนอาจจะซื้อตั๋วบินกลับในภายหลัง

 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน

บางประเทศยังคงเรียกดูใบรับรองการฉีดวัคซีนอยู่ แต่หลายประเทศไม่มีการตรวจแล้ว เพื่อความมั่นใจก่อนออกเดินทางควรศึกษาระเบียบการของแต่ละประเทศควบคู่กัน

การเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวไม่ได้ยุ่งยาก อาจจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน แต่ก็เพื่อความปลอดภัยและความรัดกุมของนักท่องเที่ยวเอง หลักฐานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางเป็นหลัก แต่สิ่งที่ต้องมีอย่างเลี่ยงไม่ได้คือพาสปอร์ต คนที่จะเดินทางออกนอกประเทศต้องมีพาสปอร์ตเท่านั้น คนที่ยังไม่มีจึงควรไปทำก่อนจองตั๋วเครื่องบิน ส่วนทำพาสปอร์ต กี่วันได้จะขึ้นอยู่กับช่องทางการทำ และจำนวนคิวในวันนั้น ๆ แต่การทำพาสปอร์อตไม่ยากอย่างที่หลายคนกังวล มีแพลนเดินทางรีบทำเอาไว้ดีกว่า